Održana završna simulacija polaznika SLP Pravne klinike sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Radi se o četvrtoj generacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji uče...

slp Objavljeno: 23.05.2023.

Okvirni sporazum o razumijevanju i izgradnja zajednice praktičnog obrazovanja u BiH

37 institucija iz cijele BiH potpisalo je Okvirni sporazum o razumijevanju za unapređenje prak...

justed Objavljeno: 04.05.2023.

Na Općinskom sudu u Zenici organizirana stručna studentska praksa

31 student Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici obavljat će stručnu praksu ...

justed Objavljeno: 13.04.2023.

NCSC podržao organizaciju stručnih praksi za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U toku je četvrti ciklus organiziranih praksi u pravosuđu i advokaturi...

justed Objavljeno: 11.04.2023.

Organizirane studentske prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Prakse će se obavljati u 4 pravosudne institucije i jednoj advokatskoj kancelariji ...

justed Objavljeno: 10.04.2023.

Započelo izvođenje SLP Pravne klinike na tri partnerska pravna fakulteta

Na pravnim fakultetima u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu i Sarajevu u toku je implementacija SL...

justed Objavljeno: 06.04.2023.

Održan prvi sastanak Savjetodavnog tijela

24.02.2023. godine održan je prvi sastanak Savjetodavnog tijela koji radi na utvrđivanju prep...

justed Objavljeno: 06.04.2023.

Održana završna simulacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Dana 18.01.2023. održana je završna simulacija za 16 studenata Pravnog fakulteta u Zenici...

justed Objavljeno: 23.01.2023.

Završena stručna studentska praksa za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Zenici

67 studenata iz Sarajeva i Zenice obavilo je praksu u 6 pravosudnih institucija i dvije advokat...

justed Objavljeno: 18.01.2023.

Nastavak organizacije stručne studentske prakse u pravosudnim institucijama u Sarajevu

Nakon uspješne organizacije stručnih studentskih praksi u akademskoj 2021/2022 za više od 70...

slp Objavljeno: 02. Dec. 2022

U decembru omogućena studentska praksa studentima Pravnog fakulteta u Zenici

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici imat će priliku obavljati stručnu studentsku...

slp Objavljeno: 01. Dec. 2022

Započeta druga implementacija SLP Pravne klinike u okviru izbornog predmeta

Od akademske 2021/2022 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli studenti imaju mogućno...

slp Objavljeno: 29. Nov. 2022

Počela druga implementacija SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Zenici

Dana 16.11.2022. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici započeo je sa još jednim izvođenjem S...

slp Objavljeno: 28. Nov. 2022

Održana završna Konferencija SLP projekta

Održana završna konferencija SLP Projekta pod nazivom: "Praktično osposobljavanje studenata ...

slp Objavljeno: 01. Mar. 2022

Održana fokus grupa nakon obavljene stručne studentske prakse

Dana 10. Januara 2022. održana fokus grupa studenata koji su završili stručnu studentsku pra...

slp Objavljeno: 20. Jan. 2022

Prezentirana publikacija: Krivični postupak - teorijske osnove, primjeri i obrasci

16.12.2021. godine u Mostaru promovisana publikacija izrađena uz podršku NCSC Ureda u BiH ...

slp Objavljeno: 22. Dec. 2021

Općinskom sudu u Mostaru predstavljen Okvirni sporazum o razumijevanju

27.10.2021. godine Općinski sud u Mostaru postao je trideseta potpisnica Okvirnog sporazuma o ...

slp Objavljeno: 02. Nov. 2021

PF u Istočnom Sarajevu: Sastanak koordinatora Okvirnog sporazuma o razumijevanju

Dana 22.10.2021. godine u dekanatu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu uprilič...

slp Objavljeno: 25. Oct. 2021

Održano finalno takmičenje simulacije suđenja Mock Trial projekta

Predstavnici četiri srednje škole iz Sarajeva i Banja Luke su izveli uzbudljivu finalnu simul...

mt Objavljeno: 04. Feb. 2019

Intra-muralno takmičenje Mock Trial projekta u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo

Održano je i četvrto intra-muralno takmičenje simulacije suđenja Mock Trial projekta u Prvo...

mt Objavljeno: 09. Dec. 2018

Održano intra-muralno takmičenje u Drugoj gimnaziji Sarajevo

Učenici Druge gimnazije Sarajevo su uspješnim izvođenjem simulacije suđenja u sklopu Mock T...

mt Objavljeno: 03. Dec. 2018