NCSC je organizovao konferenciju pod nazivom Studentska stručna praksa u pravosuđu: ostvarena dostignuća i institucionalne perspektive

Na konferenciji se učesnicima obratio direktor INL-a, gospodin Matan Meyer, kao i partneri pro...

justed Objavljeno: 25.03.2024.

Advokatske komore iz Bosne i Hercegovine formalno podržale mentorski angažman advokata

Advokatska komora FBiH i RS donijele su Preporuke kojim se podržava i stimuliše aktivan anga...

justed Objavljeno: 02.02.2024.

Završene stručne studentske prakse za studente 4 partnerska pravna fakulteta

Više od 130 studenata obavilo je praksu u 13 pravosudnih institucija s područja cijele BiH ...

justed Objavljeno: 02.02.2024.

U toku prvo izvođenje SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću osmi je partnerski pravni fakultet koji implementira SLP...

slp Objavljeno: 15.12.2023.

Uspješno organizirani prvi “Karijerni susreti na Pravnom fakultetu za predstavnike pravosudne i advokatske zajednice"

Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet u partnerstvu s Nacionalnim centrom za državne sudove...

justed Objavljeno: 03.11.2023.

Povodom organizacije stručnih praksi održan koordinacioni sastanak i uvodno predavanje na PF UNSA

65 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu obavljat će praksu u pravosudnim instit...

justed Objavljeno: 02.11.2023.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru započeto prvo izvođenje Pravne klinike "Vještine zastupanja u krivičnom postupku"

Dana 30.10.2023. godine održano je prvo predavanje za student novog partnerskog pravnog fakult...

slp Objavljeno: 01.11.2023.

Univerzitet u Zenici uručio plaketu Nacionalnom centru za državne sudove za izuzetan doprinos razvoju Univerziteta

Na svečanoj akademiji Univerziteta u Zenici dodijeljena su priznanja fizičkim i pravnim licim...

justed Objavljeno: 20.10.2023.

Proširena saradnja na temelju Okvirnog sporazuma o razumijevanju

Okružni prviredni sudovi u Bijeljini i Istočnom Sarajevu pristupili su OS ...

justed Objavljeno: 16.10.2023.

Prva Ljetna škola prava na Vrhovnom sudu FBiH

Ljetna škola organizira u periodu 17.07.2023. godine do 07.08.2023. godine...

justed Objavljeno: 25.07.2023.

Nastavak saradnje sa Advokatskom komorom FBiH

NCSC nastavlja jačanje saradnje sa profesionalnim udruženjima pravnika u BiH...

justed Objavljeno: 12.07.2023.

Održana završna simulacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U Kantonalnom sudu u Sarajevu treća generacija polaznika SLP Klinike demonstrirala je stečena...

slp Objavljeno: 16.06.2023.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu završeno izvođenje SLP Pravne klinike

Radi se o drugoj implementaciji SLP Pravne klinike sa 21 polaznikom...

slp Objavljeno: 13.06.2023.

Organizirana fokus grupa studenata na temu Priručnika o obavljanju studentske prakse

NCSC je incirao participativni proces izrade Priručnika za studente o obavljanju studentske pr...

justed Objavljeno: 12.06.2023.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan okrugli sto o provođenju stručnih studentskih praksi

31.05.2023. godine organiziran je okrugli sto koji je okupio koordinatore Okvirnog sporazuma, m...

justed Objavljeno: 01.06.2023.

Održana završna simulacija polaznika SLP Pravne klinike sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Radi se o četvrtoj generacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji uče...

slp Objavljeno: 23.05.2023.

Okvirni sporazum o razumijevanju i izgradnja zajednice praktičnog obrazovanja u BiH

37 institucija iz cijele BiH potpisalo je Okvirni sporazum o razumijevanju za unapređenje prak...

justed Objavljeno: 04.05.2023.

Na Općinskom sudu u Zenici organizirana stručna studentska praksa

31 student Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici obavljat će stručnu praksu ...

justed Objavljeno: 13.04.2023.

NCSC podržao organizaciju stručnih praksi za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U toku je četvrti ciklus organiziranih praksi u pravosuđu i advokaturi...

justed Objavljeno: 11.04.2023.

Organizirane studentske prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Prakse će se obavljati u 4 pravosudne institucije i jednoj advokatskoj kancelariji ...

justed Objavljeno: 10.04.2023.

Započelo izvođenje SLP Pravne klinike na tri partnerska pravna fakulteta

Na pravnim fakultetima u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu i Sarajevu u toku je implementacija SL...

justed Objavljeno: 06.04.2023.

Održan prvi sastanak Savjetodavnog tijela

24.02.2023. godine održan je prvi sastanak Savjetodavnog tijela koji radi na utvrđivanju prep...

justed Objavljeno: 06.04.2023.

Održana završna simulacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Dana 18.01.2023. održana je završna simulacija za 16 studenata Pravnog fakulteta u Zenici...

justed Objavljeno: 23.01.2023.

Završena stručna studentska praksa za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Zenici

67 studenata iz Sarajeva i Zenice obavilo je praksu u 6 pravosudnih institucija i dvije advokat...

justed Objavljeno: 18.01.2023.

Nastavak organizacije stručne studentske prakse u pravosudnim institucijama u Sarajevu

Nakon uspješne organizacije stručnih studentskih praksi u akademskoj 2021/2022 za više od 70...

slp Objavljeno: 02. Dec. 2022

U decembru omogućena studentska praksa studentima Pravnog fakulteta u Zenici

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici imat će priliku obavljati stručnu studentsku...

slp Objavljeno: 01. Dec. 2022

Započeta druga implementacija SLP Pravne klinike u okviru izbornog predmeta

Od akademske 2021/2022 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli studenti imaju mogućno...

slp Objavljeno: 29. Nov. 2022

Počela druga implementacija SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Zenici

Dana 16.11.2022. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici započeo je sa još jednim izvođenjem S...

slp Objavljeno: 28. Nov. 2022

Održana završna Konferencija SLP projekta

Održana završna konferencija SLP Projekta pod nazivom: "Praktično osposobljavanje studenata ...

slp Objavljeno: 01. Mar. 2022

Održana fokus grupa nakon obavljene stručne studentske prakse

Dana 10. Januara 2022. održana fokus grupa studenata koji su završili stručnu studentsku pra...

slp Objavljeno: 20. Jan. 2022

Prezentirana publikacija: Krivični postupak - teorijske osnove, primjeri i obrasci

16.12.2021. godine u Mostaru promovisana publikacija izrađena uz podršku NCSC Ureda u BiH ...

slp Objavljeno: 22. Dec. 2021

Općinskom sudu u Mostaru predstavljen Okvirni sporazum o razumijevanju

27.10.2021. godine Općinski sud u Mostaru postao je trideseta potpisnica Okvirnog sporazuma o ...

slp Objavljeno: 02. Nov. 2021

PF u Istočnom Sarajevu: Sastanak koordinatora Okvirnog sporazuma o razumijevanju

Dana 22.10.2021. godine u dekanatu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu uprilič...

slp Objavljeno: 25. Oct. 2021

Održano finalno takmičenje simulacije suđenja Mock Trial projekta

Predstavnici četiri srednje škole iz Sarajeva i Banja Luke su izveli uzbudljivu finalnu simul...

mt Objavljeno: 04. Feb. 2019

Intra-muralno takmičenje Mock Trial projekta u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo

Održano je i četvrto intra-muralno takmičenje simulacije suđenja Mock Trial projekta u Prvo...

mt Objavljeno: 09. Dec. 2018

Održano intra-muralno takmičenje u Drugoj gimnaziji Sarajevo

Učenici Druge gimnazije Sarajevo su uspješnim izvođenjem simulacije suđenja u sklopu Mock T...

mt Objavljeno: 03. Dec. 2018