Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
 

Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

slp

Objavljeno: 12. Apr. 2019
Izvor: NCSC
Lokacija:


Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, u partnerskoj saradnji sa Nacionalnim centrom za državne sudove - Ured u BiH, je 09.04.2019 g., organizovao završnu simulaciju suđenja. Nastava u sklopu SLP projekta na Pravnom fakultetu u Banja Luci započela je u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine, a obuhvatila je gostovanje praktičara stručnjaka, posjete sudovima i interesantna predavanja o etici, javnom govoru, te fazama krivičnog postupka, sažetim u 15 modula kurikuluma. Posljednji modul je ujedno i navedena završna simulacija suđenja u kojoj su studenti prošli kroz glavni pretres od početka do kraja, te na taj način demonstrirali stečena znanja. Sudija u postupku bio je student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, što predstavlja novinu u odnosu na druge partnerske fakultete NCSC-a koji su organizovali završnu simulaciju. Praktičari koji su zajedno sa profesorima pripremali studente, su takođe prisustvovali završnoj simulaciji. Po završetku suđenja, studentima su dodijeljeni certifikati.