National Center for State CourtsNacionalni centar za državne sudove (NCSC) je neprofitna organizacija koja pruža tehničku podršku, obuku i ekspertizu kako bi se unaprijedilo pravosuđe u 50 američkih država i širom svijeta, a osnovana je prije više od 40 godina od strane vodstva američkih sudova sa obećanjem pružanja jednakosti pristupa pravosuđu. Odjel za međunarodne programe NCSC-a sarađuje s donatorskim agencijama, vladama zemlje domaćina i organizacijama civilnog društva kako bi podržao nezavisnost pravosuđa i promovisao pristup pravosuđu. NCSC je radio u više od 30 zemalja, širom Sub-Saharijske Afrike i Bliskog Istoka, Azije, Istočne Evrope, Latinske Amerike i Kariba. Jedinstvena stručnost i iskustvo NCSC-a omogućuju izdvajanje, primjenu i prilagodbu naučenih lekcija u različitim okruženjima zemalja i reformskim okruženjima. NCSC je implementirao projekte koje diretno finansiraju pojedine vlade, kao i donatorske agencije, uključujući:

  • Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
  • Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona (INL)
  • Azijska razvojna banka (ADB)
  • Britanski odjel za međunarodni razvoj (DFID)
  • Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
  • Državni zavod za statistiku SAD-a za demokraciju, ljudska prava i rad (DRL)
  • Međunarodna banka za razvoj (IDB)

NCSC je osnovan na inicijativu Predsjedavajućeg sudije Vrhovnog suda SAD-a, W. E. Burger-a. Njegova vizija je bila da osnuje ustanovu koja će biti posvećena istraživanju i komparativnoj analizi organizacije sudova, kako bi se unaprijedio rad državnih sudova. Prije dvadeset godina, aktivnosti NCSC-a su proširene i na razvijanje programa edukacije uprave sudova. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća osnovan je i međunarodni ogranak organizacije, koji pruža širok spektar istraživačkih, edukacijskih, konsultantskih i informacionih usluga sa ciljem jačanja vladavine prava u zemljama širom svijeta.

Sve djelatnosti NCSC-a, bilo da se radi o konsultovanju, istraživačkom radu, informiranju ili edukaciji, fokusirane su na pružanje pomoći sudovima u planiranju, odlučivanju i implementiranju unapređenja koje štede vrijeme i novac, a istovremeno omogućavaju pošteno i nepristrasno sudsko odlučivanje.