Just-Ed Projekat

JUST-ED projekat nadovezuje se na četverogodišnji Student Law Practicum (SLP) projekat kroz nastavak promocije unaprijeđenja pravnog obrazovanja i pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Projekat će omogućiti proširenje kliničkog obrazovanja pravnika kroz SLP klinike na dva nova pravna fakulteta uspostavljajući na taj način zajednicu praktičnog učenja i približavajući se cilju institucionalizacije praktične nastave na pravnim fakultetima i izvan pravnih fakulteta. U okviru JUST-ED projekta biće pilotirane stručne studentske prakse pod mentorstvom praktičara te će se, uz saradnju sa četiri pravna fakulteta, profesionalnim udruženjima pravnika, pravosudnim institucijama i predstavnicima advokature iz cijele BiH, raditi na kreiranju strukturiranog sistema za prijem diplomiranih pravnika radi obavljanja pripravničkog staža. JUST-ED će posebno raditi na promovisanju aktivnije uloge profesionalnih udruženja pravnika u BiH s ciljem uspostavljanja njihove kontinuirane podrške unapređenju pravnog obrazovanja, širenju zajednice praktičnog učenja i jačanju društvenog angažmana udruženja.