Modul 4 - Položaj osumnjičene i optužene osobe u krivičnom postupku
 

Modul 4 - Položaj osumnjičene i optužene osobe u krivičnom postupku

mt

Objavljeno: 08. Oct. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nakon upoznavanja sa subjektima krivičnog postupka ispred institucija pravosudnog sistema BiH od prošle sedmice, u okviru Modula 4, učenici će naučiti nešto o osumnjičenoj odnosno optužnoj osobi – razlike u statusu ove dvije kategorije subjekata, kada osumnjičeni postaje optuženi i koja su to prava i obaveze koje sa sobom nosi status osumnjičene, odnosno optužene osobe. U svim modernim pravnim sistemima, među kojima je i BiH, vrednuju se ljudska prava i pravo na efikasno i pravično suđenje (što je i ustavno garantovano pravo u BiH). S tim u vezi, moraju se poštovati prava osumnjičene i optužene osobe, jer se svako smatra nedužnim dok se ne dokaže suprotno. Među najvažnija prava ovih lica spada pravo da budu informisani o krivičnom djelu koje im se stavlja na teret, da imaju pravo da se brane šutnjom, kao i da imaju pravo na branioca, a u nekim slučajevima im je branilac dodijeljen od strane suda. U tom slučaju govorimo o pravu na besplatnu pravnu pomoć, koje se ostvaruje ako su ispunjeni zakonski uslovi. Kroz obradu tematske oblasti ovog modula, učenici će razbiti mnoge predrasude o tretmanu koji osumnjičene i optužene sobe imaju u pravosudnom sistemu BiH, i naučiti druge aspkte zaštite ljudskih prava u krivičnom postupku.

Dodatne materijale za čitanje i domaću zadaću možete pronaći u odjeljku "Nastava".