NCSC podržao organizaciju stručnih praksi za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 

NCSC podržao organizaciju stručnih praksi za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

justed

Objavljeno: 11.04.2023.
Izvor: NCSC
Lokacija: Sarajevo


Na temelju saradnje između Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i pravosudnih institucija sa sjedištem u Sarajevu održan je sastanak koordinatora na kojem je planirano organiziranje stručne studentske prakse u ljetnom semestru 2022/2023. godine iz nastavnih predmeta Penologija i Obligaciono pravo II. Prakse će se obavljati u Vrhovnom sudu FBiH, Kantonalnom sudu u Sarajevu, Općinskom sudu u Sarajevu te, po prvi put, i pod mentorstvom advokata iz krivične oblasti. Praksa je obezbjeđena za 34 studenta koji su izrazili interes za sudjelovanje. Na sastanku su učestvovali ispred PFSA prodekanica za međunarodnu saradnju Dr.iur. Iza Razija Mešević, dr. Abedin Bikić, viša asistentice mr. Ena Gotovuša, te prof. em. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, ispred NCSC- Ured za BIH Lejla Hasanović i Berina Keč, te koordinatori ispred pravosudnih institucija: sutkinja Vrhovnog suda FBiH Marijana Omerčaušević, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić, te Adnan Kurtoviću i Kenan Hendo (Općinski sud u Sarajevo i Kantonalno tužilaštvo). Nacionalni centar za državne sudove podržava koordinaciju i organizaciju aktivnosti vezanih za stručne studentske prakse na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu po četvrti put, te zajedno sa partnerima nastoji raditi na unapređenju iskustava za mentore i studente.