Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završnom simulacijom suđenja uspješno okončao prekinutu Pravnu kliniku za akademsku 2019/2020
 

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završnom simulacijom suđenja uspješno okončao prekinutu Pravnu kliniku za akademsku 2019/2020

slp

Objavljeno: 13. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


U mjesecu novembru studenti pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci učestvovali su u završnoj simulaciji suđenja koja je ujedno i posljednji modul SLP Pravne klinike. Naime, zbog proglašenja stanja epidemije zarazne bolesti COVID-19, Pravna klinika je na ovom fakultetu odgođena. Nakon što je NCSC pripremio i dostavio posebne Preporuke za online nastavu, u koordinaciji sa odgovornom profesoricom Pravnog fakulteta u Banjoj Luci i uporedo sa početkom nove akademske godine nastavljeno je sa implementacijom preostalih modula Pravne klinike. Na zadovoljstvo studenata, ali i predavača, završna simulacija suđenja održana je u mjesecu novembru, u sudnici pred tročlanim sudskim vijećem. Time je, uprkos svim poteškoćama u provedbi Pravne klinike, finaliziran proces praktične obuke studenata i još jednom data prilika studentima da razviju svijest o važnosti praktičnih vještina u pravnoj profesiji, kao i svijest o svojim vlastitim potencijalima. Studentima su po završetku simulacije dodijeljeni i certifikati o uspješnom učešću. Radi promocije praktičnih aktivnosti za studente na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci i SLP projekta, završnoj simulaciji suđenja prisustvovao je profesionalni fotograf koji je završnu simulaciju suđenja ovjekovječio prigodnim video snimkom. Snimljena simulacija suđenja studenata prava bit će dobar podsjetnik njima, ali i svim budućim generacijama da je za prevladavanje svake nedaće dovoljna želja za znanjem i posvećenost.