Uspješno organizirani prvi “Karijerni susreti na Pravnom fakultetu za predstavnike pravosudne i advokatske zajednice
 

Uspješno organizirani prvi “Karijerni susreti na Pravnom fakultetu za predstavnike pravosudne i advokatske zajednice"

justed

Objavljeno: 03.11.2023.
Izvor:
Lokacija:


Studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pružena je prilika da se predstave profesionalnoj zajednici i uspostave profesionalne kontakte sa potencijalnim poslodavcima. Stečena znanja i praktične vještine demonstrirali su kroz četiri simulacije suđenja u oblastima krivičnog prava, medijskog prava, međunarodnog krivičnog prava i prava međunarodne trgovačke prodaje. Veliki broj praktičara koji su učestvovali u ovom događaju imaju iskustvo u podučavanju studenata prava praktičnim pravnim vještinama, bilo kroz učešće u svojstvu praktičara u ekstrakurikularnim aktivnostima koje se organiziraju na pravnim fakultetima, bilo kroz mentorisanje studenata prava kroz stručne studentske prakse. U tom smislu Karijerni susreti poslužili su za promociju njihovog doprinosa u obrazovanju pravnika i ostvarenju misije pravne profesije. S druge strane, događaj je poslužio i za promovisanje značaja praktičnog osposobljavanja studenata i stimulaciju za nove sudije, tužioca i advokate da se anagažuju u radu sa studentima. Prisustvom akademskog osoblja drugih partnerskih pravnih fakulteta iz BiH potvrđeno je postojanje bliske saradnje unutar same akademske zajednice i podrške daljem afirmisanju važnosti praktičnog osposobljavanja studenata prava.