Započeta 3. implementacija SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci
 

Započeta 3. implementacija SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

slp

Objavljeno: 20. Apr. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nakon uspješnog završetka drugog ciklusa implementacije Pravne klinike "Vještine zastupanja u krivičnom postupku" krajem mjeseca januara započeta je još jedna implementacija. Odlučeno je da se klinička nastava odvija u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, s tim da su prethodno procijenjeni kapaciteti i uvijeti za poštovanje epdemioloških mjera. Profesorica krivičnog procesnog prava Ivanka Marković i asistentica Miljana Buha uspješno koordiniraju kliničke aktivnosti uprkos svim izazovima. Kliniku su svojim učešćem podržali studentima dobro poznati praktičari koji su njihovim kolegama iz prošlih generacije SLP Pravne klinike prenosili praktično pravno znanje vodeći ih kroz posebno osmišljene Module kurikuluma. Veliki broj zainteresiranih studenata i dosadašnji uspjeh koji je ostvaren na Pravnom fakultetu Univeriteta u Banjoj Luci ukazuje na to da će i ovo izvođenje klinike biti veoma korisno iskustvo za buduće pravnike.