[Video] Pravna klinika: Vještine zastupanja u krivičnom postupku
 

[Video] Pravna klinika: Vještine zastupanja u krivičnom postupku

slp

Objavljeno: 21. Oct. 2019
Izvor: NCSC
Lokacija:


Video "Pravna klinika: Vještine zastupanja u krivičnom postupku" izrađen je uz podršku partnera SLP projekta. U videu profesori sa partnerskih pravnih fakulteta u BiH, pravni praktičari, te studenti prenose svoje iskustvo učešća u SLP projektu, te govore o prednostima praktičnog učenja studenata o vještinama zastupanja u krivičnom postupku.