Održano finalno takmičenje simulacije suđenja Mock Trial projekta
 

Održano finalno takmičenje simulacije suđenja Mock Trial projekta

mt

Objavljeno: 04. Feb. 2019
Izvor: NCSC
Lokacija:


Finalno takmičenje simulacije suđenja Mock Trial projekta održano je 02. i 03. februara 2019. godine u hotelu „Garden City“ u Konjicu, u partnerskoj organizaciji Nacionalnog centra za državne sudove - Ureda u BiH i Inicijative mladih za ljudska prava BiH. Ovaj dvodnevni događaj omogućio je da se prvi put na jednom mjestu okupe učenici i profesori sve četiri srednje škole koje su učestvovale u MT projektu (KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka, Gemit Apeiron Banja Luka, Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo, Druga gimnazija Sarajevo), kao i pravosudni praktičari (sudije, tužioci i advokati) iz Sarajeva i Banja Luke. Ispred INL-a, kao donatora projekta i Ambasade SAD-a u BiH, takmičenje je otvorila direktorica INL-a, gospođa Marlaina Casey.

Prvi dan takmičenja posvećen je upoznavanju učenika i učenica, koji su bili izmiješani u dva tima po 8 učesnika, gdje su po prvi put radili sa novim kolegama u pripremi za nove uloge za potrebu zastupanja optužbe i odbrane na glavnom pretresu. Praktičari su također pomogli učenicima u pripremi i razvoju strategije na radionicama u kojima su tužiteljice pripremale tim tužilaštva, a advokati su radili sa timom odbrane. Simulacija suđenja održana je 03. februara pred sudskim vijećem koje su činili svi praktičari koji su učestvovali u nastavi Mock Trial projekta. Učenici su prikazali svu raskoš svog znanja i novostečenih vještina i visok stepen pripremljenosti. Suvereno su vladali argumentacijom, a svjedoci i vještaci su uvjerljivo odigrali svoje uloge i lako se prilagođavali novim situacijama. Svi učenici su prikazali impresivne vještine javnog govora i logičkog argumentovanja, uz samopouzdanje u nastupu pred panelom pravnih praktičara.

Sudski panel je imao težak zadatak da po završetku dokaznog postupka u simulaciji suđenja donese presudu za hipotetički slučaj, a zatim i da proglase pobjedničku ekipu. Nakon pažljivog vijećanja, presuda je bila u korist tužilaštva i optuženi su osuđeni za „izvršeno krivično djelo“. Na osnovu zbira ukupnih bodova sudskog panela proglašen je i pobjednički tim Finalnog takmičenja simulacije suđenja – tim Odbrane. U obrazloženju svoje presude i odluke, članovi sudskog panela naglasili su da su na kraju odlučivale nijanse i da su svi učenici svojim nastupom pokazali da posjeduju veliki potencijal za karijeru u pravosuđu ukoliko se odluče za taj put.

Po završetku takmičenja, svim profesorima i praktičarima su dodijeljene zahvalnice, a učenicima su dodijeljeni certifikati i prigodne nagrade. Svi prisutni su izrazili želju da se Mock Trial projekat nastavi i proširi zbog njegovog interaktivnog koncepta i učenja zasnovanog na praksi, te korisnog znanja i vještina koje pruža srednjoškolcima. Finalno Mock Trial takmičenje je bila kruna dugog niza aktivnosti i napora usmjerenih ka edukaciji učenika o pravosudnom sistemu u BiH kroz praktičnu i aplikativnu nastavu. Učenici koji su se upoznali po prvi put mogli su zajednički nastupati kao tim jer su bili dio Mock Trial porodice i dijelili iste vrijednosti. Njihov napredak i uspjeh su stvarna slika potencijala i kapaciteta mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.