Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu završeno izvođenje SLP Pravne klinike
 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu završeno izvođenje SLP Pravne klinike

slp

Objavljeno: 13.06.2023.
Izvor:
Lokacija:


Dana 12.06.2023 godine organizirana je završna simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Radi se o drugom izvođenju SLP Pravne klinike na ovom partnerskom fakultetu koju su vodili profesorica Mladenka Govedarica i doc. dr. Igor Petković. Nastava u sklopu SLP projekta obuhvatila je gostovanje praktičara stručnjaka, posjete sudovima i interesantna predavanja o etici, javnom govoru, te fazama krivičnog postupka, sažetim u 14 modula kurikuluma. Posljednji modul je ujedno završnja simulacija suđenja u kojoj su studenti preuzeli različite procesne uloge, te na taj način demonstrirali stečena znanja sudskom vijeću koji su činili sudija Mirza Đozo i tužiteljica Okružnog javnog tužilaštva Milka Vaselić. Po završetku suđenja, studentima su dodijeljeni certifikati. Utiske studenata o učešću u SLP projektu, možete pronaći na NCSC blogu.