Svečano otvaranje sudnice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 

Svečano otvaranje sudnice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

slp

Objavljeno: 25. Oct. 2019
Izvor: NCSC
Lokacija:


Uz podršku SLP Programa, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli je dana 25.10.2019. g. svečano otvorena sudnica za simulaciju suđenja koju će koristiti studenti ovog fakulteta. Cilj je studentima poboljšati uvjete za usvajanje novih praktičnih znanja i vještina. Sudnicu je zvanično otvorio v.d. dekan Pravnog fakulteta, prof. Dževad Mahmutović. Pored predstavnika Pravnog fakulteta, na otvorenju su prisustvovali Ministrica obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, gospođa Fahreta Brašnjić, Rektorica Univerziteta u Tuzli dr.sc. Nermina Hadžigrahić, te direktor NCSC - Ureda u BiH, gospodin Nenad Galić. SLP program je podržao opremanje sudnice.

Više o samom otvorenju možete pogledati ovdje.