Prezentirana publikacija: Krivični postupak - teorijske osnove, primjeri i obrasci
 

Prezentirana publikacija: Krivični postupak - teorijske osnove, primjeri i obrasci

slp

Objavljeno: 22. Dec. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Profesor Denis Pajić i docentica Sunčica Hajdarović sa Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru su članovima akademske i pravosudne zajednice u Mostaru predstavili publikaciju koja objedinjuje teorijske i praktične aspekte krivičnog procesnog prava. NCSC Ured u BiH je kroz saradnju sa projektnim partnerima, a prvenstveno sa autorom i autoricom publikacije, prepoznao potrebu za izradom materijala koji će studente prava u BiH osposobiti da primjenjuju stečeno teorijsko znanje. Publikacija je izrađena i štampana u okviru SLP Projekta, te je postala dio biblioteka i drugih partnerskih pravnih fakulteta. Na promociji publikacije prisutnima se obratio recenzent publikacije. profesor krivičnog procesnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Dževad Mahmutović. On je istakao da je publikacija profesora Denisa Pajića i docentice Sunčice Hajdarović jedinstvena u BiH s obzirom da se po prvi put na sveobuhvatan način elaboriraju teorijski i praktični aspekti krivičnog procesnog prava te da se su svi pravni instituti popraćeni praktičnim zadacima za vježbu, pitanjima i rješenjima odnosno odgovorima na iste. Formalni dio promocije završen je obraćanjem autora i autorice koji su još jednom naglasili kako je praktikum nastao s obzirom na to da je kroz višegodišnje iskustvo podučavanja oblasti krivičnog procesnog prava generacijama studenata prava postojao nedostatak literature koja bi studentima približila praktične aspekte krivičnog procesnog prava. Značajno dostignuće ove publikacije predstavlja i činjenica da je izrađena uz podršku članova pravosudne zajednice. U budućnosti će se raditi na daljoj promociji publikacije kako bi ona postala dio nastavnog procesa i na drugim pravnim fakultetima u BiH, te će uspostaviti participativni proces putem kojeg će se upravo od studenata tražiti mišljenje kako bi se praktikum dodatno unaprijedio.