Početak kliničke nastave o vještinama zastupanja pred sudom na Pravnom fakultetu Sarajevo
 

Početak kliničke nastave o vještinama zastupanja pred sudom na Pravnom fakultetu Sarajevo

slp

Objavljeno: 29. Oct. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Klinička nastava SLP projekta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je počela 22. oktobra 2018. godine. Studenti su imali priliku da u okviru Modula posvećenom vještinama javnog govora razvijaju svoje sposobnosti javnog nastupa i samouvjerenog zastupanja u sudnici, koje će im biti dugoročno korisne po završetku studija. Pored praktičnih vježbi, prezentacija i analize nastupa uspješnih govornika, studenti su također posvetili vrijeme međusobnom upoznavanju, a dobili su i uvid u sadržaj cjelokupnog plana i programa kliničke nastave o vještinama zastupanja pred sudom. Pred studentima je mnoštvo zanimljivih praktičnih vježbi koje će ih voditi kroz tematske oblasti koje su od ključne važnosti za njihov uspjeh u sudnici.