Završna simulacija suđenja u krivičnom postupku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
 

Završna simulacija suđenja u krivičnom postupku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

slp

Objavljeno: 15. Mar. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


U skladu sa planiranim rasporedom, održana je finalna simulacija suđenja za koju su se u proteklim mjesecima pripremali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Implementacija SLP Pravna klinika "Vještine zastupanja stranaka u postupku" je jedan period prekinuta zbog proglašenja stanja pandemije, ali je uz prilagođavanje online formatu rada uspješno nastavljena u mjesecu novembru. Završnoj simulaciji prisustvovale su gostujuće predavačice iz prakse glavna kantonalne tužiteljica Sabina Sarajlija i sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu i predsjednica Udruženja žena sudija u BiH Adisa Zahiragić. Pored njih, studenti su svoje stečene praktične vještine demonstrirali i profesorici krivičnog procesnog prava, koja je ujedno i dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Hajriji Sijerčić - Čolić kao i asistentici na katedri za Krivično pravo Eni Gotovuši. Studenti su se pokazali jako dobro u svim procesnim ulogama. Svojim odlično uvježbanim ulogama pokazali su razumijevanje formalnosti krivičnog postupka, ali i razloge zbog kojih one postoje. Nakon završene simulacije studenti su imali priliku da čuju pozitivne komentare, ali i pokoju kritiku, koja isključivo treba da im služi kao podstrek da nastave u pravcu u kojem ih SLP Pravna klinika usmjerava - da nastave da se usavršavaju na profesionalnom planu i da uvijek budu otvoreni za promjene. Još jednom je potvrđeno da znanje, upornost i posvećenost savladavaju sve prepreke, pa i fizičku distancu i druga ograničenja nametnuta u vremenu u kojem živimo.