Na Općinskom sudu u Zenici organizirana stručna studentska praksa
 

Na Općinskom sudu u Zenici organizirana stručna studentska praksa

justed

Objavljeno: 13.04.2023.
Izvor: NCSC
Lokacija: Zenica


Uz podršku NCSC Ureda u BiH održan je koordinacioni sastanak na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici između profesorice Građanskog procesnog prava, mentora i koordinatora Okvirnog sporazuma o razumijevanju za unapređenje praktične nastave i obuke studenata prava i diplomiranih pravnika. Na sastanku je planirana organizacija prakse za 31 studenta u okviru predmeta Građansko procesno pravo. Studenti će obavljati praksu na Općinskom sudu u Zenici pod mentorstvom 10 sudija. Ovo je drugi put da se stručna studentska praksa organizira na temelju saradnje uspostavljene Okvirnim sporazumom o razumijevanju. Do sada je 30 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici obavilo praksu u okviru predmeta krivično procesno pravo i to na Općinskom i Kantonalnom sudu u Zenici, Kantonalnom tužilaštvu ZDK, te dvije advokatske kancelarije. Uloga Nacionalnog centra za državne sudove, kada su u pitanju stručne prakse studenata, prvenstveno se sastoji u pružanju koordinacione podrške implementaciji prakse, no pravni fakulteti u velikoj mjeri samostalno iniciraju i organiziraju praksu. Važan segment je i razmjena iskustava na okruglim stolovima koje organizira NCSC a čiji su učesnici mentori, studenti koji su obavili praksu i koordinatori, kao i predstavljanje rezultata anketa koje NCSC administrira među mentorima i studentima.