Započelo izvođenje SLP Pravne klinike na tri partnerska pravna fakulteta
 

Započelo izvođenje SLP Pravne klinike na tri partnerska pravna fakulteta

justed

Objavljeno: 06.04.2023.
Izvor: NCSC
Lokacija:


U ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu implementirat će se SLP Pravna klinika “Vještine zastupanja stranaka u Krivičnom postupku.” Studenti će kroz inovativni kurikulum imati priliku učiti o praktičnim aspektima primjene teorijskog znanja. Premda je fokus SLP Pravne klinike na sticanju praktičnih pravnih vještina, učesnici će razvijati i govorničke vještine, vještine javnog nastupanja, unaprijediti sposobnost timskog rada, te će imati priliku upoznati se sa osnovama etičkog i profesionalnog postupanja nosioca pravosudnih funkcija. NCSC nastavlja da sarađuje i podržava partnerske pravne fakultete u implementaciji SLP Pravne klinike, naročito u dijelu koji se odnosi na osiguranje prisustva gostujućih predavača, stručnjaka iz prakse koji uz interaktivne metode podučavanja osiguravaju realizaciju edukativnih ciljeva SLP Pravne klinike i pripremu studenata za simulaciju završnog suđenja gdje će demonstrirati stečena znanja i vještine.