Početak kliničke nastave SLP projekta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 

Početak kliničke nastave SLP projekta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

slp

Objavljeno: 24. Dec. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Klinička nastava o vještinama zastupanja u sudnici u sklopu SLP projekta započela je i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u srijedu, 19.12.2018. godine. Nastavu SLP projekta za 19 odabranih studenata vodit će prof. dr. Dževad Mahmutović i asistentica Maja Iveljić. Klinička nastava je otvorena Modulom 1, kroz koji su se učesnici upoznali sa sadržajem kurikuluma nastave i aktivnostima koje se nalaze pred njima. Kroz 15 modula kliničke nastave o vještinama zastupanja u sudnici, studenti će kroz inovativne i interaktivne vježbe zasnovane na praksi dodatno unaprijediti vještine javnog govora, a posebno u kontekstu krivičnog postupka. Studenti će također imati priliku da neposredno uče o ključnim pitanjima vezanim za sudski postupak u krivičnim predmetima u interakciji sa pravnim praktičarima koji će biti stručni edukatori na nastavi.