Pravni fakultet Univerziteta u Zenici započeo sa prvom implementacijom SLP Pravne klinike u učionici
 

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici započeo sa prvom implementacijom SLP Pravne klinike u učionici

slp

Objavljeno: 13. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


U mjesecu novembru je započeta prva implementacija SLP pravne klinike "Vještine zastupanja stranaka u krivičnom postupku". Nakon organiziranog Treninga trenera i finalizacije pripremnih radnji, odlučeno je da će se klinička nastava održavati u učionici. Takva odluka je donešena zbog prepoznatih benefita interakcije predavača sa studentima, a kako je Pravni fakultet u Zenici procijenio da ima prostorne kapacitete da obezbijedi poštivanje fizičke distance, na zadovoljstvo svih učesnika predavanje se odvijaju licem u licem. Promocija SLP Pravne klinike na ovom partnerskom fakultetu bila je izuzetno uspješna s obzirom na to da 15 studenata aktivno učestvuje u predavanjima. Premda je ovo prvi put da se ovakav vid praktične nastave implementira na ovom partnerskom fakultetu, Novi SLP partner do sada je pokazao iznimne organizacione sposobnosti i fleksibilnost u realizaciji nastavnih aktivnosti. Uz dogovor sa angažiranom praktičarkom, predsjednicom krivičnog odjeljenja i sutkinjom Suda Bosne i Hercegovine, održano je i jedno online predavanje. Studenti su popunili online ulazni upitnik koji će NCSC koristiti za potrebe Monitoringa i evaluacije razvoja praktičnih vještina studenata, a kako će Pravni fakultet Univerziteta u Zenici imati priliku da implementira kliniku i online i u učionici, to će biti dobar pokazatelj kvalitete i prilagodljivosti kurikuluma Pravne klinike.