Održano promotivno predavanje i radionica SLP projekta u Mostaru
 

Održano promotivno predavanje i radionica SLP projekta u Mostaru

slp

Objavljeno: 23. Oct. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


U iščekivanju početka Kliničke nastave o vještinama zastupanja u sudnici (SLP projekat) na četiri pravna fakulteta u Bosni i Hercegovini, održano je promotivno predavanje za studente i radionica za profesore i praktičare na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Predavanje i radionicu vodila je stručna konsultantica SLP projekta, sutkinja Mel Flanagan. Predavanje za studente je bilo posvećeno vladavini prava i implicitnim predrasudama, koje je sutkinja Mel studentima predstavila na novi način i skrenula pažnju na personalni aspekt učesnika u sudskom postupku i utjecaju koji može imati na rasuđivanje. Odziv studenata je bio veliki i pokazali su interesovanje za inovativni način vođenja nastave SLP projekta. Nakon predavanja, sutkinja Mel je održala praktičnu radionicu za profesore i pravne praktičare iz Mostara koji će učestvovati u nastavi u svojstvu stručnih edukatora. Učesnici radionice su prošli sve vježbe koje su previđene u planu i programu za studente. Vježbe se odnose na mini simulacije različitih faza glavnog pretresa, sa posebnim naglaskom na ispitivanje svjedoka, ulaganje prigovora i izvođenje materijalnih dokaza. Planirano je da nastava SLP projekta na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru počinje sredinom novembra 2018. godine.