Proširena saradnja na temelju Okvirnog sporazuma o razumijevanju
 

Proširena saradnja na temelju Okvirnog sporazuma o razumijevanju

justed

Objavljeno: 16.10.2023.
Izvor:
Lokacija:


Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upriličio je ceremoniju potpisivanja Okvirnog sporazuma o razumijevanju za unapređenje praktične nastave i obuka studenata prava i diplomiranih pravnika. Okvirnom sporazumu pristupile su dvije nove pravosudne institucije, Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu i Okružni privredni sud u Bijeljini, čime je ukupan broj potpisnica porastao na 40. Inicijativa za pristupanje navedenih pravosudnih institucija potekla je od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kako bi se studentima omogućilo obavljanje stručnih praksi i u okviru predmeta sa Građansko-pravne katedre. Tako će se prakse u tekućoj akademskoj 2023/2024. godini organizirati u 9 pravosudnih institucija iz Istočnog Sarajeva, Bijeljine i Trebinja. Nacionalni centar za državne sudove - Ured u Bosni i Hercegovini nastavit će pružati koordinacionu podršku partnerima u realizaciji stručnih studentskih praksi, te će po okončanju procesa evaluirati pojedinačne modele njihove implementacije s ciljem daljeg jačanja saradnje unutar akademije i pravosuđa.