Objavljen Izvještaj o iskustvima praktičnog učenja i osposobljavanja pravnika
 

Objavljen Izvještaj o iskustvima praktičnog učenja i osposobljavanja pravnika

slp

Objavljeno: 13. Aug. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Kako bi spoznao iskustva i stavove studenata prava, profesora prava i praktičara koji su ujedno članovi profesionalnih udruženja, NCSC je proveo tri posebne ankete među navedenim ciljnim skupinama. Analiza sve tri ankete je objedinjena u jednom jedinstvenom Izvještaju koji je omogućio identificiranje sličnosti u stavovima i iskustvima ciljnih skupina te na takav način ponudio objektivne i relevantne informacije o kvaliteti i dostupnosti postojećih programa praktičnog osposobljavanja studenata prava u Bosni i Hercegovini. Najrelevantniji podaci dobiveni provedenim anketama jesu svakako oni koji ukazuju na to da je potrebno unaprijediti postojeće prakse praktičnog osposobljavanja studenata kao i omogućiti više prilika za razvoj praktičnih vještina tokom redovnog studija prava.

Kako rezultati ankete imaju praktičnu vrijednost i mogu poslužiti kao smjernica poboljšanje u oblasti praktičnog osposobljavanja studenata prava, NCSC je izradio posebnu publikaciju Izvještaja kako bi ga učinio dostupnim projektnim partnerima ali i široj akademskoj i pravosudnoj zajednici.

Izvještaju o iskustvima praktičnog učenja i osposobljavanja pravnika možete pristupiti klikom na LINK