Potpisani memorandumi o razumijevanju NCSC-a sa pravnim fakultetima
 

Potpisani memorandumi o razumijevanju NCSC-a sa pravnim fakultetima

slp

Objavljeno: 17. Feb. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH potpisao je pojedinačne Memorandume o razumijevanju (dalje u tekstu: MOR) sa pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini koji učestvuju u SLP projektu. MOR uređuje uslove međusobne saradnje stranaka na SLP projektu s ciljem doprinosa realizaciji planiranih projektnih aktivnosti. Svrha projekta je izgradnja kapaciteta studenata prava da djeluju kao budući praktičari u pravosuđu i kapaciteta pravnih fakulteta za izvođenje kliničke nastave koja priprema studente za odgovornosti sudije, tužioca, advokata - putem učenja zasnovanog na praksi koje unapređuje poznavanje vještina zastupanja u krivičnom postupku pred sudom.

MOR je potpisan sa: 1) Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu; 2) Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli; 3) Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru; i 4) Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci.