U decembru omogućena studentska praksa studentima Pravnog fakulteta u Zenici
 

U decembru omogućena studentska praksa studentima Pravnog fakulteta u Zenici

slp

Objavljeno: 01. Dec. 2022
Izvor: NCSC
Lokacija: Zenica


Na osnovu zaključenog Okvirnog sporazuma o razumijevanju: Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravne“ organizirana je stručna studentska praksa za 27 studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Studente će mentorirati sudije Općinskog i Kantonalnog sudu u Zenici, stručni saradnici Kantonalnog tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona kao i advokati iz Zenice, Dr. Dautbegović Almin, advokatica Dautbegović Sanela i advokat Ljubović Bekir. Stručna znanja i praktične vještine koje studenti steknu tokom prakse bit će vrednovane u okviru predmeta Krivično procesno pravo što predstavlja još jednu motivaciju studenata za dodatno zalaganje tokom rada sa stručnjacima iz prakse.