Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli započeo izvođenje kliničke nastave u sklopu SLP Projekta
 

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli započeo izvođenje kliničke nastave u sklopu SLP Projekta

slp

Objavljeno: 16. Mar. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


U ponedjeljak je započelo još jedno izvođenje SLP Pravne klinike "Vještine zastupanja u krivičnom postupku". Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je jedan od prvih partnera SLP Projekta te je nastavak saradnje potvrda da su dosadašnja izvođenja klinike bila uspješna. Ciklus predavanja otvoren je Modulom 1 koji je poslužio kao svojevrsni uvod u ono što očekuje studente na sljedećim Modulima u sklopu kurikuluma. Uspješni praktičari iz pravosuđa i advokature će interaktivnim i inovativnim tehnikama podučavanja i osmišljenim vježbama pomoći studentima da razviju praktične vještine koje će im biti korisne u budućoj pravničkoj karijeri. Studenti neće imati priliku samo da slušaju o ključnim aspekte krivičnog procesnog prava, glavnog pretresa i neće isključivo razvijati pravne vještine, već i druge vještine koje će upotpuniti njihov profesionalni pravnički profil. Uz praktične vježbe će savladati vlastite implicitne predrasude, naučit će da ih prepoznaju kod drugih, unaprijedit će govorničke vještine, te će oplemeniti svoje teorijsko i praktično znanje upoznavanjem sa osnovnim postavkama etike i profesionalizma pravne profesije.