Održano intra-muralno takmičenje u Gemit Apeiron-u u Banjoj Luci
 

Održano intra-muralno takmičenje u Gemit Apeiron-u u Banjoj Luci

mt

Objavljeno: 28. Nov. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nakon mnogo zabave i praktičnog rada u toku nastave Mock Trial sekcije u srednjim školama u Sarajevu i Banjoj Luci, konačno je došlo vrijeme da učenici pokažu šta su sve naučili i koliko su razvili svoje sposobnosti javnog nastupa. Učenici svake partnerske škole Mock Trial projekta učestvovat će u intra-muralnom takmičenju na nivou škole, a zatim će biti izabrana četiri najbolja učenika koji će se takmičiti na finalnoj simulaciji suđenja 15. i 16. decembra u Konjicu. Prvo intra-muralno takmičenje održano je u Srednjoškolskom centru „Gemit Apeiron“ u Banjoj Luci u petak 23.11.2018. godine. Improvizovana sudnica je pružila atmosferu pravnog suđenja i svi učesnici su na profesionalan način pristupili svojim ulogama stranaka u krivičnom postupku, kao i ulogama svjedoka i vještaka. Postupak je vodilo sudsko vijeće u čijem sastavu su bili sudija Svetozar Bajić, tužiteljica Sanja Guzina i advokat Todor Duvnjak, koji su također bili gosti predavači na nastavi Mock Trial sekcije u srednjim školama u Banjoj Luci. Sudsko vijeće je usmjeravalo postupak na profesionalan način i u nekim momentima je bilo teško razlikovati simulaciju suđenja od stvarnog glavnog pretresa. Učenici su demonstrirali dobro poznavanje pravila krivičnog postupka i odličnu snalažljivost pri odgovaranju na pitanja sudskog vijeća. Pored toga, učenici su pokazali zavidne vještine javnog nastupa i zastupanja u sudnici. Pred profesorima je težak zadatak izbora četiri najbolja učenika za finalno takmičenje. Međutim, nema sumnje da se među učesnicima Mock Trial projekta kriju talentovani budući pravnici.