Održan prvi zajednički sastanak koordinatora iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva
 

Održan prvi zajednički sastanak koordinatora iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva

slp

Objavljeno: 10. Sep. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nakon uspješnog sastanka koordinatora iz Sarajeva i ideje o uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje između pravosudnih institucija sa sjedištem u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održan je zajednički sastanak koordinatora. Prisutni u bili sutkinja Adisa Zahiragić ispred Kantonalnog suda u Sarajevu, Adnan Kurtović ispred Općinskog suda u Sarajevu, Davor Trlin ispred CEST FBiH, sutkinja Vrhovnog suda FBiH Fatima Mrdović, profesorica Hajrija Sijerčić-Čolić, Kenan Henda ispred Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Neven Kramer ispred Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu te sutkinja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu Zinaida Husić. . Glavni cilj sastanka bio je da koordinatori predstave sudije i tužioce koji su spremni da rade u programu mentorstva sa studentima Pravnog fakulteta u Sarajevu. Utvrđeno je da postoji volja praktičara da u svojstvu mentora rade na unapređenju praktičnih znanja i iskustava studenata prava. Na sastanku je potvrđeno da nema prepreka za uspostavljanje saradnje Pravnog fakulteta u Sarajevu sa Okružnim javnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu. Po prvi put studenti prava iz Sarajeva imat će priliku da svoju studentsku praksu obavljaju u navedenim institucijama što predstavlja jedan od značajnijih doprinosa Okvirnog Sporazuma o razumijevanju, ali i praktično rješenje za organiziranje kvalitetne studentske prakse za što veći broj studenata prava. CEST FBiH izrazio je spremnost da nastavi saradnju sa Pravnim fakultetom i omogući studentima prisustvo seminarima i obukama. Nakon procjene kapaciteta institucija potpisnica Sporazuma diskutovano je o narednim koracima koji se odnose na implementaciju Sporazuma. Još jednom je naglašena važnost uspostavljanja saradnje između mentora i Pravnog fakulteta kao matične institucije studenata prava. Prijedlozi koordinatora koji su izneseni poslužiće NCSC-u da dalje radi na osmišljavanju mentorskog programa i Pravosudne sedmice kako bi se u što skorijem periodu studentima dala prilika da direktno od praktičara stiču korisne praktične vještine. U daljem radu i podršci realizacije Sporazuma doćiće do izražaja i Priručnik za mentore koji će svim učesnicima ovog procesa biti dobar vodič kako organizirati i sadržajno obogatiti kvalitetan program praktičnog obrazovanja pravnika tako da se uz praktične vještine razvija i svijest o važnosti razmatranja svake odluke kroz prizmu standarda etike i profesionalizma.