Održan prvi trening trenera za profesore fakulteta i praktičare iz pravosuđa na Jahorini
 

Održan prvi trening trenera za profesore fakulteta i praktičare iz pravosuđa na Jahorini

slp

Objavljeno: 2. Jun. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Dana 01. i 02. juna 2018. godine, NCSC je organizirao dvodnevni trening trenera (dalje u tekstu "ToT") za profesore pravnih fakulteta i pravosudne praktičare (sudije, tužioce, advokate) iz Banja Luke, Mostara, Sarajeva i Tuzle. Cilj ToT-a bio je predstavljanje i usvajanje nacrta kurikuluma, osposobljavanje učesnika za korištenje kurikuluma i pripadajućih materijala koji su pripremljeni u okviru SLP projekta. Pored upoznavanja sa sadržajem kurikuluma, učesnici su imali priliku da nauče nešto više o facilitaciji i interaktivnim tehnikama držanja obuka.

Učesnici su zaključili da je kurikulum primjenjiv na niz pravnih područja, ne samo za krivični postupak, i da studentima omogućuje primjenu stečenog znanja. Takođe je zaključeno da ovaj vid nastave, studentima pruža dovoljno praktičnih znanja i vještina koji će im biti potrebni u njihovom budućem radu.

Nastavni plan i program provodit će se na sva četiri pravna fakulteta u 2018/2019. akademskoj godini.