Završnom simulacijom okončano prvo izvođenje SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 

Završnom simulacijom okončano prvo izvođenje SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

slp

Objavljeno: 21. Jun. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


U prisustvu profesorice krivičnog procesnog prava Mladenke Govedarice, višeg asistenta Igora Petkovića i gostujućih predavača sudije Suda BiH Dragomira Vukoje, tužioca Okružnog javnog tužilaštva Mirze Đozo i advokata Bojana Veselinovića studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu demonstrirali su stečene praktične pravne vještine. Ovaj pravni fakultet je novi partner SLP Projekta, tako da je ovo bilo prvo izvođenje kliničke nastave za studente. Klinička nastava započela je u mjesecu martu kada i ljetni semestar akademske 2020/2021. Implementacija 15 Modula kliničkog kurikuluma protekla je vrlo uspješno uz manje prilagodbe razvoju situacije sa pandemijom. Studenti su se vrlo dobro pripremili za svoje uloge u simuliranom krivičnom predmetu i svojom završnom izvedbom su oduševili svoje predavače. NCSC će omogućiti da studenti i predavači podijele svoja pozitivna iskustva učešća u ovakvom vidu vannastavne aktivnosti kako bismo i iduće akademske godine imali nova generaciju polaznika.