Pravni fakultet Univerziteta
 

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru započeo sa implementacijom treće SLP Pravne klinike

slp

Objavljeno: 13. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nakon što su uspješno implementirane dvije Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, zbog interesovanja studenata i zadovoljstva profesora i praktičara, i trećoj generaciji studenata je pružena prilika da učestvuju i uče o praktičnim pravničkim vještinama. Odlučeno je da će se predavanja održavati putem fakultetske online platforme, s tim da je najavljena mogućnost da se završna simulacija suđenja održi u sudnici pred sudskim vijećem. Krajem mjeseca oktobra održano je i prvo predavanje iz modula o implicitnim predrasudama, i do sada nisu zabilježene veće smetnje u online implementaciji Pravne klinike. S ciljem mjerenja napretka studenata u razumijevanju i uspješnoj primjeni praktičnih vještina, trinaest studenata koji učestvuju u trećem ciklusu SLP pravne klinike, imali su priliku da ispune online ulazni upitnik. NCSC će nastavlti da putem online sredstava komunikacije pruža organizacionu i tehničku podršku u realizaciji ove Pravne klinike, te će i u budućnosti nastaviti redovnu komunikaciju sa odgovornim profesorom Denisom Pajićem i višom asistenticom Sunčicom Hajdarević, bez čije posvećenosti implementacija projekta ne bi bila moguća.