Organizirana fokus grupa studenata na temu Priručnika o obavljanju studentske prakse
 

Organizirana fokus grupa studenata na temu Priručnika o obavljanju studentske prakse

justed

Objavljeno: 12.06.2023.
Izvor:
Lokacija:


NCSC je organizirao fokus grupu studenata prava s ciljem njihovog uključivanja u proces izrade Priručnika za studente za obavljanje stručne prakse u pravosuđu i advokaturi. Nakon dvije godine implementacije stručne studentske prakse na četiri pravna fakulteta u BiH, uz primjenu Priručnika za mentore, prepoznata je potreba za izradom posebnog resursnog materijala i za studente. I sami studenti su u anketama koje je NCSC proveo izrazili potrebu za izradu materijala sa praktičnim uputama i konkretnim savjetima.Studentice četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Emina Šetkić, Berina Šarić i Berina Bećirbašić razmotrile su Priručnik koji je u pripremi i iznijele vlastita opažanja o njegovom sadržaju i strukturi. Iskustvo obavljanja stručne prakse omogućilo im je da iz vlastitog iskustva prepoznaju potrebe studenata koji obavljaju stručnu praksu, te da predlože unapređenja koja će pripremiti studente za aktivnu ulogu u budućem radu sa mentorima.