Modul 7 - Dokazni postupak
 

Modul 7 - Dokazni postupak

mt

Objavljeno: 30. Oct. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Ove sedmice, u okviru Modula 7, učenici će naučiti detalje o jednoj od faza glavnog pretresa, koja je ključna za ishod svakog slučaja. Naime, radi se o dokaznom postupku. U dokaznom postupku tužitelj i branilac predstavljaju (izvode) svoje dokaze pred sudiju. Ti dokazi mogu biti materijalni, ali i u vidu ispitivanja svjedoka i vještaka. Učenici će se upoznati sa razlikama između direktnog i unakrsnog ispitivanja, nedozvoljenim dokaznim sredstvima i metodama efikasnog ispitivanja. Pored prezentacije profesora, učenici će imati i gosta predavača – advokata, koji će iz prve ruke opisati dokazni postupak i najvažnije elemente efikasnog ispitivanja. Učenici će moći postavljati pitanja o ovoj materiji, kao i o hipotetičkom slučaju, kako bi mogli spremiti kvalitetno ispitivanje za simulaciju suđenja. Dodatne materijale za čitanje i domaću zadaću možete pronaći ovdje: http://www.ncsc-bih.ba/mt-projekat/nastava.php