Održana radionica u u sklopu projekta kliničko obrazovanje za studente prava u BiH
 

Održana radionica u u sklopu projekta kliničko obrazovanje za studente prava u BiH

slp

Objavljeno: 17. Feb. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Dana 16. i 17. februara 2018. godine, u Sarajevu, u partnerstvu sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, NCSC je organizovao dvodnevnu radionicu namijenjenu rukovodstvu i profesorima krivičnopravne materije pravnih fakulteta u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli. Radionica je imala za cilj da profesore upozna sa SLP projektom i planiranim aktivnostima u sklopu projekta.

Učesnici su takođe imali priliku da prisustvuju simulaciji krivičnog suđenja koju su pripremili studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te da se upoznaju sa načinom rada nastave koju je vodila sutkinja Mel Flanagan kao gostujuća predavačica na Pravnom fakultetu.

U skladu sa zaključcima radionice, dogovoreno je da se buduće projektne aktivnosti provode u uskoj komunikaciji i koordinaciji sa pravnim fakultetima, te da se pristupi izradi nacrta kurikuluma: "Vještine zastupanja u sudskom postupku"; za potrebu izvođenja kliničke nastave i sticanja praktičnih vještina studenata prava.