Pravni fakultet Univerziteta
 

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održao završnu simulaciju suđenja

slp

Objavljeno: 17. Mar. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nakon što je uspješno implementirana i treća po redu SLP Pravna klinika "Vještine zastupanja u sudskom postupku", održana je završna simulacija suđenja u sali za simulirana suđenja Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Završnoj simulaciji su, pored predstavnika NCSC i odgovornih nastavnika, u svojstvu tročlanog sudskog vijeća prisustvovali gostujući predavači, praktičari prava. 11 polaznika Pravne klinike je pod vodstvom profesora Denisa Pajića i više asistantice Sunčice Hajdarović imalo priliku da kroz 14 Modula kurikuluma pravne klinike upotpuni stečeno teorijsko znanje iz krivičnog procesnog prava praktičnim vještinama, da sluša iskustva praktičara te da razvije i druge vještine koje su koristan alat svakom profesionalncu. Premda se Pravna klinika implementirala u izmijenjenim uvjetima - online, to nije uticalo na kvalitet predavanja i posvećenost predavača. To potvrđuje i uspješna završna simulacija koja je održana uživo. Studenti su na završnoj simulaciji pokazali veoma dobro poznavanje formalnosti krivičnog procesa, govorničke vještine kao i vještine javnog nastupanja. Iskustvo i stečeno znanje sa Pravne klinike koje je demonstrirano u oviru strogih formalnih ograničenja glavnog pretresa poslužiće kao dobar temelj za buduću pravničku karijeri i dalje stručno usavršavanje i ove generacije studenata.