PF u Istočnom Sarajevu: Sastanak koordinatora Okvirnog sporazuma o razumijevanju
 

PF u Istočnom Sarajevu: Sastanak koordinatora Okvirnog sporazuma o razumijevanju

slp

Objavljeno: 25. Oct. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Na početku sastanka istaknuta je važnost kreiranja i prihvatanja Okvirnog sporazuma o razumijevanju koji je omogućio uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje kakva nije bila prisutna u dosadašnjoj praksi. Značaj Sporazuma ogleda se prvenstveno u tome što se saradnja uspostavlja sa većim brojem pravosudnih institucija, sudovima i tužilaštvima, čime se značajno unapređuju mogućnosti za praktično osposobljavanje studenata. Na plenarnoj diskusiji koordinatori su razmatrali pitanja vezan za način organiziranja studentske prakse, njenom sadržaju i pristupu mentora studentima. Dogovoreno je da će početak aktivnosti biti u sljedećem ljetnom semestru, te je procijenjeno da će mentori biti u mogućnosti raditi sa većim brojem studenata i to u više navrata. Iz perspektive koordinatora za uspješnu imeplemntaciju Sporazuma i unapređenje kvaliteta studentske prakse važno je prihvatanje Sporazuma od strane drugih pravosudnih institucija, ponajprije od strane Osnovnog suda u Sokocu. S tim u vezi NCSC je ponudio koordinacionu podršku koja bi se odnosila na uspostavljanje komunikacije sa pomenutim sudom te razmjenu ključnih informaicja vezanih za broj studenata i listu mentora. U narednom periodu Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu će pod vodstvom koordinatora Đorđa Marilovića nastaviti raditi na pripremi planiranih aktivnosti te će inicirati prihvatanje Sporazuma od strane drugih pravosudnih institucija u RS kako bi se obavljanje studentske prakse omogućilo što većem broju zainteresiranih studenata.