Završna simulacija suđenja u krivičnom postupku na Pravnom fakultetu Univerziteta
 

Završna simulacija suđenja u krivičnom postupku na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić"

slp

Objavljeno: 21. Jul. 2020
Izvor: NCSC
Lokacija:


Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je poslije uspješno završene SLP pravne klinike u 2019/2020 školskoj godini, održao završnu simulaciju suđenja u krivičnom postupku. Završna simulacija suđenja je zbog svjetske pandemije odrđžana online putem uz učešće studenata, praktičara i odgovornih profesora koji su implementirali SLP kliniku. SLP projekat je finansijski podržan od strane Ureda/biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD (INL). Posebna zahvala partnerima projekta: Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, dekanesi Aleni Huseinbegović i profesorima Denisu Pajić i Sunčici Hajdarović, kao i praktičarima: Darki Zovko, Adnanu Beganović i Sanelu Pajević.