Održani treninzi trenera za profesore i praktičare novih partnerskih fakulteta u Sarajevu
 

Održani treninzi trenera za profesore i praktičare novih partnerskih fakulteta u Sarajevu

slp

Objavljeno: 12. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


U skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama NCSC je 08. i 09. septembra 2020. godine u Sarajevu organizirao dva posebna treninga trenera za profesore i praktičare koji će učestvovati u implementaciji SLP pravne klinike na novim partnerskim fakultetima - Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Oba treninga trenera imala su isti sadržaj, a njihov primarni cilj bio je upoznavanje učesnika sa tehnikama predavanja na praktičnoj nastavi i interaktivnim metodama koje će podstaći punu angažovanost studenata na klinici. Predavačica je bila sutkinja Mel Flanagan, stručnjakinja za pravno obrazovanje, koja je prvenstveno upoznala učesnike sa kurikulumom pravne klinike, te održala predavanje na temu: Temelji pravde – ravnopravnost i vladavina prava. Za potrebe treninga pripremljena je i posebna vježba kroz koje je stručna saradnica Mel provela učesnike treninga, te im na taj način približila uloge studenata u pravnoj klinici.

Kako bismo dobili informacije o kvaliteti organiziranih treninga, njihovoj korisnosti i mišljenju učesnika o važnosti praktične nastave za studente prava, pripremljeni su anketni upitnici o prethodnoj- evaluaciji i post-evaluaciji. Analiza odgovora ukazuje na to da su učesnici izuzetno zadovoljni sa sadržajem i načinom organizacije treninga, kao i da smatraju da će naučene tehnike moći primijeniti u podučavanju studenata praktičnim vještinama. Svi učesnici treninga su praktičnu nastavu prepoznali kao veoma važan dio pravničkog obrazovanja. Istovremeno, mišljenja su da je potrebno raditi na unapređenju praktične nastave. Kao prvi korak u procesu unapređenja prepoznat je prolazak kvalitetne obuke za predavače, koju su i oni sami imali priliku proći kroz organizirane treninge trenera.