Počela druga implementacija SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Zenici
 

Počela druga implementacija SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Zenici

slp

Objavljeno: 28. Nov. 2022
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nakon uspješne implementacije SLP Pravne klinike u prethodnoj akademskoj godini, studenti treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici još jednom će imati priliku unaprijediti svoje znanje i vještine uz pomoć posebno osmišljenih modula Pravne klinike "Vještine zastupanja strana u krivičnom postupku". Profesor krivičnog procesnog prava Nezir Pivić i viša asistentica Lejla Zilić-Čurić pripremili su studente za učešće u ovoj interaktivnoj pravnoj klinici, te će i oni sami uz stručnjake iz prakse u narednih 14 modula podučavati studente praktičnim pravnim vještinama. Studenti će imati priliku učiti i razgovarati o iskustvima iz prakse sa tužiocem Tužilaštva BiH Ahmedom Mešićem, sutkinjom Suda BiH Minkom Krehom i advokaticom Lejlom Čović. Zainteresiranost studenata za ovaj vid vannastavne aktivnosti je značajno velik te je ove godine čak 17 studenata uzelo učešće.