Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 

Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

slp

Objavljeno: 05. Apr. 2019
Izvor: NCSC
Lokacija:


U partnerskoj saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli, Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH je 01.04.2019 g., organizovao završnu simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Nastava u sklopu SLP projekta na Pravnom fakultetu u Tuzlu započela je u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine, a obuhvatila je gostovanje praktičara stručnjaka, posjete sudovima i interesantna predavanja o etici, javnom govoru, te fazama krivičnog postupka, sažetim u 15 modula kurikuluma. Posljednji modul je ujedno i navedena završna simulacija suđenja u kojoj su studenti prošli kroz glavni pretres od početka do kraja, te na taj način demonstrirali stečena znanja sudskom vijeću koji su činili sudija Igor Iveljić, te advokati Damir Alić i Mirna Delalić. Po završetku suđenja, studentima su dodijeljeni certifikati. Utiske studentata o učešću u SLP projektu, možete pronaći u Novostima.