Organizirane studentske prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta
 

Organizirane studentske prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

justed

Objavljeno: 10.04.2023.
Izvor: NCSC
Lokacija: Mostar


Nacionalni centar za državne sudove-Ured u BiH održao je dva sastanka sa mentorima i koordinatorima Okvirnog sporazuma o razumijevanju za unapređenje praktične nastave i obuke studenata prava povodom organiziranja stručnih studentskih praksi u Općinskom sudu u Mostaru, Kantonalnom/Županijskom suda u Mostaru, Kantonalnom/Županijskom tužilaštva HNK i advokatskoj kancelariji Kebo-Guzin. Osim praksi u Mostaru, organizirane su i prakse za dva studente u Konjicu i Nevesinju. Ukupno 17 studenata imat će priliku obavljati stručnu praksu u trajanju od tri sedmice. Pored planiranja organizacije prakse, mentorima je na sastancima predstavljena publikacija Priručnik za mentore koji će biti na raspolaganju mentorima s ciljem unapređenja organizacije i sadržaja praksi