Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavio sa realizacijom online Pravne klinike u mjesecu novembru
 

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavio sa realizacijom online Pravne klinike u mjesecu novembru

slp

Objavljeno: 13. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


U mjesecu oktobru 2020. godine okončane su pripreme za ponovni nastavak implementacije kliničke nastave za studente prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Studenti i predavači su se prilagodili online načinu rada, a predavačima je od velike pomoći bilo upoznavanje sa pripremljenim Preporukama za učenje, a predavanje je održala NCSC stručna saradnica za pravno obrazovanje, sutkinja Mel Flanagan. U nastavku započete klinike učestvuje 11 sudenata četvrte godine. Studenti su pokazali naročito interesovanje za predavanja gostujućih praktičarki, glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlije i sutkinje i predsjednice Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini, Adise Zahiragić. Profesori i predavači pokazali su svoju stručnost i vještine s obzirom da su usprkos fizičkoj udaljenosti uspjeli da novom formatu prilagode interaktivne metode podučavanja, te pobude interes studenata za razvoj praktičnih vještina i znanja i potaknu njihovu punu angažovanost u praktičnim vježbama koje se odvijaju u okviru pojedinačnih modula. Završna simulacija suđenja planirana je u početku mjeseca marta 2021. godine. NCSC će i u idućem periodu nastaviti pružati podršku Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.