Održan još jedan sastanak koordinatora potpisnica Sporazuma iz Sarajeva
 

Održan još jedan sastanak koordinatora potpisnica Sporazuma iz Sarajeva

slp

Objavljeno: 25. Oct. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Sastanak je otvorila novoimenovana dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesorica Zinka Grbo koja je izrazila spremnost da podrži nastavak rada na implementaciji Okvirnog Sporazuma o razumijevanju te je naglasila kako se aktivnostima čiji je cilj praktično osposobljavanje studenata prava ostvaruju ciljevi reformi kojima se nastoji uspostaviti kvalitetnije visoko obrazovanje. Cilj sastanka bilo je postizanje saglasnosti oko dalje implementacije Okvirnog sporazuma o razumijevanju. Najvažniji zaključci sa sastanka tiču se definisanja početka realizacije stručne studentske prakse uz pilotiranje pripremljenog Priručnika za mentore. Dogovoreno je da će se sa praktičnim aktivnostima započeti u tekućem zimskom semestru te da će Nacionalni centar za državne sudove do kraja projektnih aktivnosti nastaviti pružati koordinacionu i ostalu podršku. Studentska praksa će se u skladu sa prethodnim dogovorom pored krivične oblasti realizirati i u drugim oblastima prava. Koordinatorima je predstavljena lista mentora imenovanih ispred institucija koje su prihvatile Sporazum a u narednom periodu planirano je dogovaranje detalja između koordinatora u pogledu organizacije i sadržaja praksi. Također, još jednom je CEST FBiH pokazao spremnost da podrži implementaciju Sporazuma i promociju Priručnika za mentore. Studenti će imati priliku da prisustvuju različitim obukama u organizaciji CEST-FBiH te će na taj način obaviti dio obavezne studentske prakse.