Održan prvi trening trenera za profesore novih partnerskih fakulteta u Sarajevu
 

Održan prvi trening trenera za profesore novih partnerskih fakulteta u Sarajevu

slp

Objavljeno: 03. Aug. 2020
Izvor: NCSC
Lokacija:


Dana 08. jula 2020. godine, NCSC je organizirao trening trenera (dalje u tekstu "ToT") za profesore novih partnerskih pravnih fakulteta, Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Cilj ToT-a bio je predstavljanje kurikuluma, osposobljavanje učesnika za korištenje kurikuluma i pripadajućih materijala koji su pripremljeni u okviru SLP projekta. Pored upoznavanja sa sadržajem kurikuluma, učesnici su imali priliku da nauče nešto više o facilitaciji i interaktivnim tehnikama držanja obuka.

Učesnici su zaključili da kurikulum studentima omogućuje primjenu stečenog znanj, te da ovaj vid nastave studentima pruža dovoljno praktičnih znanja i vještina koji će im biti potrebni u njihovom budućem radu.

Nastavni plan i program provodit će se na oba pravna fakulteta u 2020/2021. akademskoj godini.