Potpisani memorandumi o razumijevanju sa novim partnerskim pravnim fakultetima
 

Potpisani memorandumi o razumijevanju sa novim partnerskim pravnim fakultetima

slp

Objavljeno: 28. Apr. 2020
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH potpisao je pojedinačne Memorandume o razumijevanju (dalje u tekstu: MOR) sa novim pravnim fakultetima koji će u sljedećoj školskoj godini učestvovati u SLP projektu. MOR uređuje uslove međusobne saradnje stranaka na SLP projektu s ciljem doprinosa realizaciji planiranih projektnih aktivnosti. Svrha projekta je izgradnja kapaciteta studenata prava da djeluju kao budući praktičari u pravosuđu i kapaciteta pravnih fakulteta za izvođenje kliničke nastave koja priprema studente za odgovornosti sudije, tužioca, advokata - putem učenja zasnovanog na praksi koje unapređuje poznavanje vještina zastupanja u krivičnom postupku pred sudom. MOR je potpisan sa: Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici. Pored navedenih fakulteta na projektu od 2019. g. učestvuju Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Pravn fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci.