Općinskom sudu u Mostaru predstavljen Okvirni sporazum o razumijevanju
 

Općinskom sudu u Mostaru predstavljen Okvirni sporazum o razumijevanju

slp

Objavljeno: 02. Nov. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Na Općinskom sudu u Mostaru održan je sastanak koji je za cilj imao predstavljanje Okvirnog sporazuma o razumijevanju – unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i pripravnike, kao i razmjenu dosadašnjih iskustava Općinskog suda u Mostaru u realizaciji praktične nastave za studente prava. Sastanku su prisustvovali predsjednik suda Bajro Avdić i tajnica suda Kimeta Ljeljak, kao i profesori krivičnog procesnog prava, Denis Pajić i Sunčica Hajdarović. Nakon upoznavanja predstavnika suda sa glavnim karakteristikama Sporazuma i planom implementacije koji su usvojile druge potpisnice, Općinski sud u Mostaru prihvatio je Sporazum i imenovao koordinatora. Plenarna diskusija je istakla prednosti koje Sporazum donosi postojećim praktičnim aktivnostima koje se implementiraju uz saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta"Džemal Bijedić" . Naime, u njihovoj realizaciji uočen je nedostatak podrške u organiziranju i praćenju rada studenata pravi, a kao rješenje prepoznato je imenovanje koordinatora ispred institucija potpisnica što i Sporazum predviđa. Priručnik za mentore ocijenjen je kao vrijedan resursni materijal koji će ne samo unaprijediti kvalitet praktične obuke studenata, već i osigurati profesionalnost i odgovornost studenata u postupanju sa krivičnim spisima. Predstavnici suda su naglasili kako imaju potrebne kapacitete za implementaciju Sporazuma u oblasti krivičnog prava te je dogovoreno uspostavljanje bliže saradnje sa koordinatorima pravnog fakulteta kako bi mentori uskoro počeli rad sa studentima.