Održana završna simulacija suđenja za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 

Održana završna simulacija suđenja za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

slp

Objavljeno: 08. Jun. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Četvrta implementacija SLP Pravne klinike „Vještine zastupanja u krivičnom postupku“ uspješno je završena simuliranim suđenjem. 10 polaznika kliničke nastave savladali su temeljne praktične vještine i imali priliku da ih demonstriraju pred svojim fakultetskim profesorima i gostujućim stručnjacima iz prakse. Završna simulacija suđenja bila je za studente jedinstvena prilika koja im je omogućila uvid u njihovu buduću pravničku karijeru. Studenti su prethodno prošli 14 modula pri čemu su svoje teorijsko znanje upotpunili sa praktičnim alatima. Većina modula izvodio se u prostorijama fakulteta, a studenti su zahvajujući tome ostvarili neposredni kontakt sa predavačem i iskoristili sve benefite participativnog metoda učenja. Polaznicima su dodijeljeni certifikati o uspješnom završetku Pravne klinike radi podsjećanja da se uz dobru volju i trud može postići puno toga, te da pravo kao nauka i praktična djelatnost itekako može biti kreativno i zanimljivo.