Prvi zajednički sastanak koordinatora na lokalnom nivou - Sarajevo
 

Prvi zajednički sastanak koordinatora na lokalnom nivou - Sarajevo

slp

Objavljeno: 11. Jun. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


U skladu sa planom implementacije Okvirnog sporazuma o razumijevanju: unapređenje praktične nastave za studente i pripravnike, započeta je prva faza organizacije sastanaka koordinatora na lokalnom nivou. U prethodnom periodu održani su sastanci na 4 lokacije: Istočno Sarajevo, Sarajevo, Zenica i Mostar. Na tim sastancima bili su prisutni koordinatori imenovani ispred Okružnog javnog tužilaštva i Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Kantonalnog suda u Sarajevu, Kantonalnog tužilaštva u Zenici, Kantonalnog suda u Zenici, Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru te Županijskog tužilaštva u Mostaru. Sastanci su bili uvodnog karaktera a za cilj su imali detaljnije upoznavanje koordinatora sa Sporazumom, radom stručnog panela te procjeni kapaciteta institucija za provedbu Sporazuma. Iako je tek započet rad sa imenovanim koordinatorima već je istaknuto nekoliko prijedloga što je dalo povod za organizaciju zajedničkog sastanka na lokalnom nivou. Uz posebnu podršku dekanese Pravnog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Hajrije Sijerčić-Čolić, ujedno i učesnice u stručnom panelu i koordinatorice za provedbu Sporazuma, u posebnoj sali Pravnog fakulteta održan je prvi zajednički sastanak. Na sastanku su bili prisutni, uz profesoricu Hajriju, koordinatori imenovani ispred Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH - Arben Murtezić, Vrhovnog suda u Sarajevu - Fatima Mrdović, Udruženja tužilaca FBiH - Šeila Heljić i Kantonalnog suda u Sarajevu -Kenan Henda. Dogovoreni su naredni koraci koje će NCSC preduzeti uz podršku koordinatora, a koji se tiču identificiranja kapaciteta institucija potpisnica Sporazuma za provođenje aktivnosti u Sporazumu, kao i rad na prijedlogu o organizaciji jedinstvene aktivnosti posvećene praktičnoj obuci studenata viših godina studija, a koja bi uključila što veći broj studenata prava i pravosudne institucije različite instance.