Završena stručna studentska praksa za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Zenici
 

Završena stručna studentska praksa za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Zenici

justed

Objavljeno: 18.01.2023.
Izvor: NCSC
Lokacija:


Stručna studentska praksa organizirana je u toku zimskog semestra akademske 2022/2023 za 30 studenata Pravnog fakulteta univerziteta u Zenici i 37 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Studenti prava iz Zenice imali su priliku obavljati praksu u okviru predmeta Krivično procesno pravo pod mentorstvom sudija Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog suda u Zenici, stručnih saradnika Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona kao i u dvije advokatske kancelarije. Za studente prava iz Sarajeva praksa je bila organizirana u Općinskom i Kantonalnom sudu, te u Tužilaštvu kantona Sarajevo i to u okviru predmeta Krivično pravo i Finansijsko pravo. Po završetku prakse, studenti i njihovi mentori su evaluirali svoje iskustvo odgovaranjem na kratku anketu pripremljenu od strane NCSC. Rezultati ankete ukazuju na to da više od 90% ispitanih studenata smatra praksu veoma značajnim iskustvom za razvoj buduće pravne karijere, te da praksa treba postati obavezni dio pravnog obrazovanja. Uz to, mentori također prepoznaju važnost obavljanja prakse kako za razvoj praktičnih pravnih vještina tako i za educiranje studenata o važnostima etičkog i profesionalnog postupanja nosioca pravosudnih funkcija i advokata.