Nastavak organizacije stručne studentske prakse u pravosudnim institucijama u Sarajevu
 

Nastavak organizacije stručne studentske prakse u pravosudnim institucijama u Sarajevu

slp

Objavljeno: 02. Dec. 2022
Izvor: NCSC
Lokacija: Sarajevo


Studenti druge i treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu početkom mjeseca decembra započet će stručnu praksu u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu, kao i u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo. Uzevši u obzir interes studenata za praksa ovoga puta organizacija prakse proširena je i na oblast finansijskog pravo. Interes sudija i tužioca za mentoriranje studenata u okviru predmeta finansijskog prava nije nedostajao s obzirom postojanje velikog broja krivičnih djela počinjenih sa namjerom sticanja finansijske koristi pri čemu se posebno cijene znanja stečena u okviru predmeta finansijskog prava koji je dio šire pravno-ekonomske naučno-nastavne oblasti.